U bent nu hier: Onderwerpen > WION evaluatie


 

 


Grondroerdersregeling (WION)

Iedere grondroerder, dat wil zeggen iemand die graafwerkzaamheden verricht, moet vooraf onderzoek verrichten en maatreglen nemen om schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen te voorkomen.

De WION (art. 2(3a) verplicht een grondroerder die graafwerkzaamheden wil verrichten o.a. een zogenaamde graafmelding te doen bij het Kadaster (voorheen KLIC). Onder graafwerkzaamheden verstaat de WION "het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond". Voorbeelden van graafwerkzaamheden zijn het graven van sleuven, het aanleggen van wegen, het leggen van kabels of leidingen, het maken van boringen, het poten van bomen, het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers, enzovoort.

Naar aanleiding van deze graafmelding bij het Kadaster ontvangt de grondroerder informatie over de aanwezige ondergrondse netten in het opgegeven werkgebied. Deze informatie-uitwisseling is volledig gedigitaliseerd (Klic Online). Het achterwege laten van een graafmelding kan door het Agentschap Telecom, de toezichthouder van de WION, worden bestraft met een bestuurlijke boet van maximaal € 450.000.

De Richtlijn "Zorgvuldig Graafproces" (CROW publicatie nr. 250) geeft op basis van zelfregulering een nadere invulling aan het begrip zorgvuldig graven. De richtlijn zal worden aangevuld met een uitwerking van 'Zorgvuldig opdrachtgeven'. De aanpassing van de richtlijn wordt in KLO-verband voorbereid.

 

WION evaluatie

Naar aanleiding van een evaluatie onderzoek wordt door het Ministerie van Economische Zaken gewerkt aan een aanpassing van de WION. De aanpassing zal betrekking hebben op de volgend onderwerpen:

- vrijstelling agrariërs

- publicatie sanctiebesluiten

- huisaansluitingen opnemen in de WION

- eis netbeheerder om voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen

- verplicht aanmelden/uitschrijven netbeheerders op infosysteem

- schademeldingsformulier

- opvolging GKBN door het BGT

- geplande leidingen opnemen in kaartmateriaal

- verduidelijking definities

- uitsluiten van overzeese gebieden

- eenduidig gebruik van oriëntatiemelding - oriëntatieverzoek

- Inspire inpassing

- technische aanpassingen in BION en RION

 


 

Klik hier voor de integrale tekst van de op 7 februari 2008 gepubliceerde WION (Staatsblad 2008 120).

 

Evaluatie van de wet

 

  1. In 50% van de schadegevallen blijkt geen KLIC-melding te zijn gedaan. Het Agentschap Telecom moet meer middelen krijgen om efficiënt toezicht te houden ter vermindering van de graafschades in Nederland. Duidelijke communicatie vanuit het Agentschap over toezichtsprioriteiten en handhaving is wenselijk.
  2. De wet verplicht opdrachtnemers om zorgvuldig te graven en opdrachtgevers om zorgvuldig opdracht te geven door middel van het tijdig verstrekken van juiste en bruikbare informatie. Het  zorgvuldig opdrachtnemerschap is uitgewerkt in CROW richtlijn 250. Dit bevordert de naleving van de wet door onderaannemers. Het opdrachtnemerschap hoeft niet wettelijk te worden geregeld.
  3. Er dient een eenduidige jaarlijkse openbare rapportage voor schadegevallen te komen met een lijst van grondroerders die de minste schadegevallen veroorzaken. Daarbij dient bij het aantal schades te worden gekeken naar de aard en omvang ervan. De schades dienen te zijn gerelateerd aan het aantal gegraven kilometers.
  4. Agrariërs dienen jaarlijks proactief actuele informatie over kabels en leidingen in agrarische grond te ontvangen via de Dienst Regelingen.
  5. Vectorinformatie over nieuwe huisaansluitingen dient via het KLIC te worden uitgewisseld.
  6. Ook informatie over bestaande huisaansluitingen met een risicovolle inhoud dient via het KLIC te worden uitgewisseld.
  7. Bij werkzaamheden met zware werktuigen dient ook een KLIC melding te worden gedaan ter voorkoming van schade aan kabels en leiding als gevolg van hoge drukbelasting.
  8. Grondroerders verzoeken in toenemende mate rechtstreeks bij de netbeheerder om informatie via een informele oriëntatiemelding. Hiervoor dient uitsluitend het informatieuitwisselingsysteem van KLIC te worden gebruikt.

 

    
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.