U bent nu hier: Onderwerpen > Kadastrale registratie van netwerken


 

 


Telecomnetwerken zijn onroerende zaken. Overdracht of vestiging van zekerheid kan alleen plaatsvinden bij notariële akte en inschrijving in de openbare registers van het Kadaster. De partij die het netwerk wil laten inschrijven dient aan te tonen dat hij eigenaar is. Op basis van een overgangsregeling geldt voor netwerken die zijn aangelegd voor 1 februari 2007 dat de inschrijver moet aantonen dat hij zich als eigenaar gedraagt. Om de overdracht en financiering van netwerken te vereenvoudigen moet de overgangsregeling een permament karakter krijgen.

Door het Kadaster zal onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van de samenvoeging van de kadastrale registratie met de WION registratie, naar aanleiding van de centrale opslag van gegevens op grond van Inspire. Dit kan zinvol zijn als gebruik gemaakt wordt van het BGT (opvolger GBKN) als uniforme ondergrond   
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.