U bent nu hier: Onderwerpen > Inspire Implementatie


 

 


KLIC-WIN

een nieuw systeem voor informatie-uitwisseling in 2017

 

Visie-onderzoek

BAO KLIC is het overleg tussen het Kadaster en een vertegenwoordiging van de bronhouders en afnemers voor de KLIC-dienst. Op verzoek van BAO KLIC heeft het Kadaster in 2013 een visie-onderzoek uitgevoerd naar de informatie-uitwisseling van netinformatie in de toekomst. In het onderzoek zijn ook de verplichtingen in het kader van de Europese regeling INSPIRE meegenomen. Aan het onderzoek hebben experts van de brancheorganisties in de graafsector meegewerkt. Het eindrapport KLIC2020 geeft ondermeer aan dat de graafsector behoefte heeft aan uitwisseling van vectorinformatie via webservices met een hoog niveau van beschikbaarheid, snelheid etc.. Deze behoefte ligt in belangrijke mate in lijn met de eisen die de Europa Commissie stelt aan een groot aantal netbeheerders.

 

Gezamenlijk standpunt
Eind 2013 hebben de brancheorganisaties van netbeheerders, grondroerders en gemeenten, alsmede de Ministeries IenM en EZ en het Kadaster een
intentieverklaring ondertekend. Daarin verklaarden deze partijen te willen streven naar een nieuw systeem van informatie-uitwisseling genaamd KLIC-WIN. Dat systeem moet geschikt zijn voor de WION-meldingen, maar ook voldoen aan de Europese eisen uit INSPIRE. Onder leiding van een programma-manager hebben de partijen hard gewerkt aan een programma van eisen voor dat nieuwe systeem. De uitgangspunten en samenhangende keuzes zijn onlangs vastgelegd in een gezamenlijk standpunt. Deze notitie vormt de basis voor de ontwikkeling van het nieuwe proces in de keten en de daarvoor noodzakelijke systeemaanpassingen.

 

INSPIRE: centraal of decentraal?
De toekomstige werkwijze zal op veel punten gelijk zijn voor WION-meldingen en INSPIRE-bevragingen. Het komt er in het kort op neer dat een gebruiker zich vooraf bekend moet maken, zoals in het huidige Klic-online. Hij kan daarna netinformatie opvragen voor een bepaald gebied. Voor INSPIRE-bevragingen is de bij het Kadaster opgeslagen netinfor­matie daarna binnen enkele seconden beschikbaar. De netinformatie zal in vectorformaat zijn, verstrekt via websservices en aan de hoge INSPIRE-kwaliteitseisen voldoen. De ‘centrale’ netbeheerders hoeven zelf geen INSPIRE-voorziening op te zetten voor ontsluiting van hun netinformatie.

Een netbeheerder kan er ook voor kiezen om de netinformatie niet bij het Kadaster onder te brengen, maar in huis te houden of onder te brengen bij de eigen service provider. Voor zover een “decentrale” netbeheerder  daartoe in het kader van INSPIRE verplicht is moet deze dan zélf een webservice voor ontsluiting van de netinformatie (laten) opzetten. De telecombedrijven en private netbeheerders van niet-publieke netten zijn niet INSPIRE-plichtig. De telecom­sector heeft aangegeven niet mee te participeren aan INSPIRE en hun netinformatie in huis te houden. De INSPIRE-informatie is derhalve via KLIC-WIN direct opvraagbaar en in te zien, maar niet compleet (excl. telecom) en zonder detail­informatie zoals aansluitschetsen.

 

WION-meldingen

Voor WION-meldingen blijft het huidige proces op hoofdlijnen hetzelfde. Het nieuwe systeem KLIC-WIN zal de bij het Kadaster opgeslagen netinformatie pér melding aanvullen met de netinformatie van decentrale netbeheerders voor het aangegeven gebied. Het ophalen van die decentrale netinformatie in zo’n hybride opzet vergt wel enige tijd. Daar staat tegenover dat een compleet pakket van netinformatie, schetsen, bijlagen e.d. van álle betrokken netbeheerders beschikbaar komt.

 

De i-grondroerder

Stelregel blijft dat alleen na een graafmelding machinaal mag worden gegraven met de verkregen netinfor­matie. Calamiteit- en orientatiemeldingen blijven bestaan en gaan net als de graafmeldingen over op vectorformaat en levering via webservices. Waarschijnlijk zal de wijze van aanvragen door grondroerders c.s. weinig veranderen. Dat geldt wel voor de wijze waarop de netinformatie via KLIC-WIN beschikbaar komt en het gebruik ervan. Grondroerders zullen bijvoorbeeld steeds meer gaan werken met mobiele toepassingen, bijvoorbeeld op een tablet of smartphone: de “i-grondroerder”. Het zal mogelijk worden met een muisklik extra gegevens van het net in te zien. Ook zal het mogelijk worden de verkregen netinformatie direct te combineren met informatie uit andere bronnen, zoals van andere INSPIRE-thema’s en eigen projectinformatie. De sector heeft de komende jaren de uitdaging daarvoor App’s te ontwikkelen.

 

Operationeel in 2017

De graafsector wil dat KLIC-WIN in 2017 volledig in de keten operationeel is. Het Kadaster zal het centrale gedeelte ontwikkelen. Voor alle producten van KLIC-WIN (WION én INSPIRE) zal hetzelfde tarief gelden, uitgaande van de huidige hoogte. Netbeheerders en grondroerders zullen hun systemen komende jaren gaan aansluiten op KLIC-WIN.

 

bron: Kadaster

 

 

    
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.