U bent nu hier: Onderwerpen > Hardere aanpak graafschades


 

 


Het Agentschap Telecom voert sinds enige tijd gerichte controles uit bij grondroerders die graafschades veroorzaken aan kabels en leidingen.

Dertig bedrijven die relatief veel schade veroorzaken bij hun graafwerkzaamheden, worden extra gecontroleerd, meldt het Agentschap Telecom. De bedrijven hebben graafincidenten veroorzaakt bij een op zeven van hun projecten. Gemiddeld levert één op de tien graafbewegingen nu een schade op. Door de sector is zelf als norm gesteld dat één op 20 haalbaar moet zijn.

De dertig bedrijven die het slechtst scoren worden extra onder de loep genomen. Ook worden de onderliggende contracten onderzocht om na te gaan of de opdracht zorgvuldig is verstrekt en alle betrokken partijen hun rol in het graafproces goed uitvoeren.

De regelgeving verplicht aannemers en grondroerders om werkzaamheden te melden bij een centrale database. Verder moeten ze actuele digitale kaarten gebruiken én ter plaatse de ligging van leidingen checken door sleuven te graven. Met name die laatste stap wordt vaak overgeslagen, meldde het AT al eerder.

De Groep Graafrechten hecht groot belang aan alle initiatieven die worden genomen om het aantal graafschades te veminderen. De groep Graafrechten neemt actief deel aan het Kabel- en Leidingen Overleg (KLO) dat voor dit doel is opgericht. www.klo.nl

    
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.