U bent nu hier: Onderwerpen > Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur


 

 


Modelverordening VNG

In 2013 is een nieuwe VNG modelverordening kabels en leidingen tot standgekomen. Het model regelt de onderwerpen die een gemeente dient in te vullen in het kader van haar coordinerende taken en bevoegdheden. Het model is tot stand gekomen in overleg met de koepelorganisaties van netbeheerders. Het model wordt door de Groep Graafrechten ondersteund. Groep moedigt de toepassing van het model door gemeenten aan.

 

 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI)

Diverse gemeenten zijn bezig met de herziening van het kabels- en leidingenbeleid en werken aan nieuwe verordeningen en handboeken. Daarbij wordt uitgegaan van modellen die door externe bureaus worden ontwikkeld. De Groep Graafrechten heeft vastgesteld dat deze verordeningen op onderdelen op gespannen voet staan met de Telecommunicatiewet en onwenselijkheden voor de praktijk bevatten. De Groep streeft er naar om in samenwerking met de externe bureaus te komen tot modelverordeningen die de steun hebben van de telecomaanbieders, met een zoveel mogelijk uniforme aanpak.

   
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.