U bent nu hier: Startpagina


 

 


De Groep Graafrechten is een informeel samenwerkingsverband van 11 aanbieders met eigen telecommunicatie-infrastructuur in Nederland. De Groep Graafrechten richt zich in het bijzonder op regelgeving met betrekking tot graafrechten. Doelstelling van de Groep Graafrechten is zoveel mogelijk de operationele en strategische belangen van de aangesloten aanbieders te waarborgen. De Groep Graafrechten probeert voor haar leden een zo goed mogelijk regelgevend klimaat te realiseren voor de aanleg en instandhouding van infrastructuur voor openbare elektronische communicatienetwerken. Strategische partner zijn KPN en NLKabel.

 

 

Voorzitter van Groep graafrechten is Feyo Sickinghe

 

 

De onderwerpen waarmee de Groep Graafrechten zich bezighoudt vindt u door links in de menubalk te klikken op "Onderwerpen".

 Wat zijn graafrechten? Met graafrechten worden de rechten bedoeld van aanbieders van elektronische communicatienetwerken om kabels en niet-gevulde mantelbuizen aan te leggen en in stand te houden in en op openbare en andere gronden. De keerzijde van dit recht is de zogenaamde gedoogplicht, die - zoals in Hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet is bepaald - voor een ieder geldt.   
De Groep Graafrechten is een samenwerkingsverband van BT Nederland N.V., Ziggo B.V., COLT Telecom B.V., Eurofiber Nederland B.V., euNetworks B.V., Global Crossing B.V., i-21 Netherlands B.V. (Interoute), Level3 Communications B.V., Reggefiber tth B.V., Tele2 Nederland B.V., en Verizon Nederland B.V.